Template design by cpa website and free forum hosting

Organiziranost Inštituta za družinsko terapijo

VD Direktor
Jure Grgurevič

Strokovna vodja
dr. Ivana Kreft Hausmeister

Strokovni svet
Majda Mramor
Staša Kušar
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
dr. Vislava Globevnik Velikonja

Svet zavoda
Sonja Božič
dr. Nataša Hrastnik
Mojca Vidmar Čepon

Program Posvetovalnica
dr. Ivana Kreft Hausmeister (vodja)

Ustanoviteljice in ustanovitelji
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Marica Dobnik Žerjav
dr. Vislava Globevnik Velikonja
Staša Kušar
Irena Matko Lukan
Samo Mirt Kavšek
Majda Mramor
Jože Peklaj
Marjetka Petrič Puklavec
Tanja Plankar Grgurevič
Nada Saje Hribar