Template design by cpa website and free forum hosting

Kratka zgodovina pristopa

Izšel je iz geštalt terapevtske šole Fritza Perlsa. Perls je pojem gestalta vnesel v klinično psihologijo in se ob druženju s Kurtom Goldsteinom oddaljil od psihoanalize in se približal eksistencialni psihologiji. V šestdesetih letih sta Perls in Kempler celo nekaj časa delala skupaj. Oba sta bila prepričana, da sta osebna anamneza in analiza nepotrebni. Moč terapevtskega procesa sta oba videla v neposrednem srečanju (face to face) v danem trenutku. Razšla pa sta se v pojmovanju osebne vloge oz. udeležbe terapevta v terapevtskem procesu.