Template design by cpa website and free forum hosting

Svetovanje

Svetovanje je namenjeno mladostnikom, odraslim, partnerjem in staršem, ki se srečujejo z vprašanji in dilemami, na katere si sami ali s pomočjo ljudi okrog sebe ne zmorejo odgovoriti. V okviru svetovanja se lahko dogovorite zgolj za enkratno srečanje oz. za srečanja po potrebi. Včasih se izkaže, da gre za težavo večjih razsežnosti. V tem primeru se dogovorite s terapevtom o možnostih vstopa na terapijo.