Template design by cpa website and free forum hosting

Družinska terapija

Družinska terapija je namenjena družinam kakršnekoli oblike (dvostarševskim, enostarševskim, razširjenim, rekonstruiranim…), v katerih družinski člani doživljajo stisko zaradi vedenja, razmišljanja ali čustvovanja enega ali več članov. Četudi se kdaj na prvi pogled dozdeva, da ima težavo zgolj en član v družini, jo imajo vsi, saj družinski člani skozi skupno življenje vplivajo drug na drugega in soustvarjajo dogajanje v družini. Zato na terapijo povabimo vse družinske člane.

Izjema pri tem so mali otroci, ki še ne morejo dobro govoriti ali bi bila zanje prisotnost preveč stresna. Lahko pa se zgodi, da zaradi narave težave, ki se pojavlja v družini, potrebujemo na kakem srečanju ali nizu srečanj na terapiji tudi prisotnost malih otrok.

Enako kot pri partnerski terapiji tudi v družinski terapiji ne iščemo krivca za dogajanje v družini, temveč raziskujemo, kaj vsak od članov potrebuje in kako te potrebe uskladiti, da bo družinsko življenje kvalitetno in prijetno za vse družinske člane.

Tudi v družinski terapiji se lahko zgodi, da ni izvedljiva zaradi nedosegljivosti družinskih članov ali zaradi narave stiske. V tem primeru se v terapijo vključi posameznik, a se ga vedno poskuša razumeti v okviru pomembnih odnosov, ki jih ima ali jih je imel. Znotraj teh odnosov iščemo vire moči za spremembo, če je le možno skozi konkretno izkušnjo z njemu pomembnimi osebami  že tekom terapevtskega srečanja. Zato v primeru, če je v terapijo vključen posameznik, poskušamo skupaj opredeliti njemu pomembne osebe in jih povabiti na kako srečanje, seveda če posamezniku to ustreza in če je to za doseganje spremembe potrebno.

Katere stiske lahko naslovite v družinski terapiji:

  • vedenje malčkov, otrok in mladostnikov zaradi katerega starša doživljata stisko in ne vesta, kako se odzvati,
  • vedenje staršev ali sorojencev zaradi katerega doživlja stisko eden ali več otrok ali mladostnikov,
  • konflikti glede starševskih vlog,
  • stres, ki ga družina doživlja zaradi (nepričakovanih) dogodkov, ki vplivajo na družino (npr. menjava okolja, bolezen ali smrt v družini, izguba službe),
  • spremembe v družinskem življenju zaradi osamosvajanja otrok in odhoda otrok od doma,
  • težave mladih odraslih pri osamosvajanju od staršev,
  • težave mladostnikov in mladih odraslih zaradi lastne vloge v družini,
  • ...