Template design by cpa website and free forum hosting

Opis izobraževanja

Program Gestalt izkustvene družinske terapije (GIDT) je registriran in priznan s strani Evropske zveze za geštalt terapijo - EAGT in Evropske zveze za psihoterapijo -  EAP. Izobraževanje traja 4 leta. Poleg teoretičnega študija vsebuje praktični trening, teoretične refleksije, osebno izkustveno učenje ter skupinsko in individualno supervizijo. Preko praktičnega treninga udeleženci pridobijo in izpilijo terapevtsko naravnanost ter ustrezne diagnostične in intervencijske spretnosti.

Letno obsega izobraževanje 28 dni. V štirih letih to znese 1450 ur:

  • 900 ur teoretično-praktičnega usposabljanja s poudarkom na izkustvenem učenju, 
  • (od tega 200 ur učne terapije v skupini ter 100 ur supervizije v živo, tj. s svojimi klienti)
  • 50 ur individualne supervizije
  • 50 ur individualne učne terapije (osebna izkušnja v terapiji)
  • 50 ur po osebni izbiri (program s področja gestalt terapije: tečaji, delavnice, kongresi...)
  • 400 ur prakse (400 srečanj s klienti, v obdobju vsaj zadnjih 2 let).

Izobraževanje izvaja Inštitut za družinsko terapijo, Ljubljana v sodelovanju s Kemplerjevim inštitutom iz Nizozemske. Delo poteka v skupini (16 – 20 udeležencev) in manjših intervizijskih skupinah (4-5 članov). Del izobraževanja poteka v angleškem jeziku. Vsako študijsko leto so na eno srečanje povabljene tudi družine ali partnerji oz. partnerice udeleženk in udeležencev izobraževanja.

Po uspešno zaključenem 4-letnem izobraževanju udeleženke in udeleženci pridobijo naziv geštalt izkustveni psihoterapevt.